הפסטיבל האהוב שאון חורף חוזר.

השנה התעורר צורך חדש עקב התקופה הקשה שאנו חווים. צורך לריפוי, חיזוק, חיבור ותחושת קהילה.
במרכז הפסטיבל השנה עומד הרצון העז של כולנו להתחבר אחד אל השניה במרחב מאפשר ומכיל.

ביקשנו השנה, להראות באמצעות הפסטיבל מה עובר עלינו, כתגובה למציאות ומה נוכל ליצור באמצעות הדמיון.

בעזרת אמנים מוכרים לצד חדשים, יוצרים מסוגים שונים, קהילות וזרמים שונים בעולם התרבות והאמנות נרקום יחד
פסטיבל מדהים, מרגש ובלתי נשכח.

שלכם צוות השאון