צפרא פרלמוטר מCo.Co (מיזם אופנה חברתי) מגיעה לדבר מותגים מבטיחים ואופנה מקיימת.