הוא משתמש בביטים אלקטרוניים, סאונדים מחוספסים ובשפה העברית כדי לתאר מציאות
מעוותת. אלקטרוניקה עברית חלוצית מעוררת מחשבה